Toekomstgerichte arbeidsmarktstrategie

De IT-wereld verandert in rap tempo! De toekomst voor werkgevers is daardoor lastig te voorspellen. Laat staan welke medewerkers nodig zijn. Ninex signaleert dat werkgevers op dit moment veel naar de korte termijn kijken, naar medewerkers die nu nodig zijn. Gezien de krapte op de huidige arbeidsmarkt én het feit dat er steeds specialistischer personeel nodig is, is het een enorme uitdaging om de juiste collega's te vinden. Tel daarbij op dat de huidige opleidingen steeds minder aansluiten op de behoefte van de markt. Vandaar dat Ninex, naast recruitment voor de korte termijn en werving & selectie voor de middellange termijn, juist naar de lange termijn kijkt met de Ninex STAP. Een concept ontwikkelt op basis van onze marktkennis en jarenlange ervaring. Met de Ninex STAP kunnen wij de arbeidsbehoefte beter en eerder in kaart brengen en zijn met maatwerkopleidingen beter in staat de juiste oplossingen te bieden voor zowel opdrachtgevers als kandidaten! Bent u op zoek naar structurele oplossingen voor het personeelsbeleid? Wil je dat jouw carrière in een stroomversnelling komt? Kom weer ‘in the driver's seat’ en ontdek de Ninex STAP!

Ik ben een opdrachtgever

en wil een structurele oplossing voor ons personeelsbeleid

Klik hier

Ik ben een kandidaat

en wil op een juiste manier alles uit mijn carrière halen

Klik hier

Dienstverlening op 3 niveaus

Niveau 1:
Voor nu

Recruitment van interim-personeel om acute uitdagingen op te lossen

Lees meer

Niveau 2:
Voor straks

Werving & selectie om de huidige bedrijfsvoering passend voort te kunnen zetten

Lees meer

Niveau 3:
Voor de toekomst

Een strategisch opleidingsplan op maat (de Ninex STAP), inclusief werving & selectie

Lees meer